ผู้เข้าประกวดนางงามเขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น หมายเลข 1

หมายเลข 1นางสาววรพนิต ธรรมะ (บีม)

จำนวน 155 โหวต


ปิดโหวต

(ต้องเป็นสมาชิก Facebook , โหวตได้ทุก 3 ชั่วโมง )


อายุ : 21 ปี
สัดส่วน : 34-26-39
ส่วนสูง : 167 เซนติเมตร
ภูมิลำเนา : จ.ขอนแก่น
การศึกษา : กำลังศึกษาระดับปริญญาตรี ปีที่ 3 คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาศิลปะการแสดง มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้สนับสนุน : ชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอเขาสวนกวาง


ผู้ร่วมโหวต 155 คน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     


Copyright © 2018 KhonKaenLink.info / All rights reserved.