ผู้เข้าประกวดนางงามเขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น หมายเลข 11

หมายเลข 11นางสาวศรสวรรค์ ทูลธรรม (อาย)

จำนวน 238 โหวต


ปิดโหวต

(ต้องเป็นสมาชิก Facebook , โหวตได้ทุก 3 ชั่วโมง )


อายุ : 24 ปี
สัดส่วน : 36-24-35
ส่วนสูง : 174 เซนติเมตร
ภูมิลำเนา : จ.ขอนแก่น
การศึกษา : สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
ผู้สนับสนุน : ตลาดนัด พ.พรเทพ


ผู้ร่วมโหวต 238 คน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           


Copyright © 2018 KhonKaenLink.info / All rights reserved.