ผู้เข้าประกวดนางงามเขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น หมายเลข 14

หมายเลข 14นางสาวรุจีภัค เล็กสากล (อีฟ)

จำนวน 243 โหวต


ปิดโหวต

(ต้องเป็นสมาชิก Facebook , โหวตได้ทุก 3 ชั่วโมง )


อายุ : 21 ปี
สัดส่วน : 34-26-35
ส่วนสูง : 165 เซนติเมตร
ภูมิลำเนา : จ.ขอนแก่น
การศึกษา : กำลังศึกษาระดับปริญญาตรี ปีที่ 2 คณะครุศาสตร์ อุตสาหกรรม สาขาช่างกลเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
ผู้สนับสนุน : องค์การบริหารส่วนตำบล นางิ้ว


ผู้ร่วมโหวต 243 คน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     


Copyright © 2018 KhonKaenLink.info / All rights reserved.