ผู้เข้าประกวดนางงามเขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น หมายเลข 16

หมายเลข 16นางสาวธมนวรรณ หนองหารพิทักษ์ (จ๊อย)

จำนวน 205 โหวต


ปิดโหวต

(ต้องเป็นสมาชิก Facebook , โหวตได้ทุก 3 ชั่วโมง )


อายุ : 23 ปี
สัดส่วน : 33-27-38
ส่วนสูง : 170 เซนติเมตร
ภูมิลำเนา : จ.ขอนแก่น
การศึกษา : กำลังศึกษาระดับปริญญาตรี ปีที่ 4 คณะครุศาสตร์ อุตสาหกรรม สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
ผู้สนับสนุน : กศน.อำเภอเขาสวนกวาง


ผู้ร่วมโหวต 205 คน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         


Copyright © 2018 KhonKaenLink.info / All rights reserved.