ผู้เข้าประกวดนางงามเขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น หมายเลข 19

หมายเลข 19น.ส.ธิดารัตน์ ศรีเดช (ชมพู่)

จำนวน 530 โหวต


ปิดโหวต

(ต้องเป็นสมาชิก Facebook , โหวตได้ทุก 3 ชั่วโมง )


อายุ : 17 ปี
สัดส่วน : 35-24-35
ส่วนสูง : 165 เซนติเมตร
ภูมิลำเนา : จ.ขอนแก่น
การศึกษา : กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 5 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 ขอนแก่น
ผู้สนับสนุน : ชมรมนักธุรกิจชาวใต้ จ.ขอนแก่น


ผู้ร่วมโหวต 300 คน ล่าสุด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ...และอีก 230 คน


Copyright © 2018 KhonKaenLink.info / All rights reserved.