ผู้เข้าประกวดนางงามเขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น หมายเลข 2

หมายเลข 2นางสาวสุชัญญา โพคาเทศ (เตย)

จำนวน 280 โหวต


ปิดโหวต

(ต้องเป็นสมาชิก Facebook , โหวตได้ทุก 3 ชั่วโมง )


อายุ : 20 ปี
สัดส่วน : 35-25-37
ส่วนสูง : 171 เซนติเมตร
ภูมิลำเนา : จ.ขอนแก่น
การศึกษา : กำลังศึกษระดับปริญญาตรี ปี 2 คณะวิทยาการจัดการ สาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ผู้สนับสนุน : องค์การบริหารส่วนตำบล ดงเมืองแอม


ผู้ร่วมโหวต 280 คน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               


Copyright © 2018 KhonKaenLink.info / All rights reserved.