ผู้เข้าประกวดนางงามเขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น หมายเลข 5

หมายเลข 5นางสาวปวีณา สระทองหน (หนิง)

จำนวน 436 โหวต


ปิดโหวต

(ต้องเป็นสมาชิก Facebook , โหวตได้ทุก 3 ชั่วโมง )


อายุ : 25 ปี
สัดส่วน : 32-25-34
ส่วนสูง : 171 เซนติเมตร
ภูมิลำเนา : จ.ขอนแก่น
การศึกษา : สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ อุตสาหกรรม สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
ผู้สนับสนุน : หัวหน้าส่วนราชการ และ กทบ.


ผู้ร่วมโหวต 300 คน ล่าสุด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ...และอีก 136 คน


Copyright © 2018 KhonKaenLink.info / All rights reserved.