ผู้เข้าประกวดนางงามเขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น หมายเลข 7

หมายเลข 7นางสาวนันธิกา รันศรี (บอมบอม)

จำนวน 906 โหวต


ปิดโหวต

(ต้องเป็นสมาชิก Facebook , โหวตได้ทุก 3 ชั่วโมง )


อายุ : 20 ปี
สัดส่วน : 34-26-36
ส่วนสูง : 170 เซนติเมตร
ภูมิลำเนา : จ.มุกดาหาร
การศึกษา : กำลังศึกษาระดับปริญญาตรี ปีที่ 3 คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาศิลปะการแสดง มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้สนับสนุน : ปลาร้าแม่บัวเรียน


ผู้ร่วมโหวต 300 คน ล่าสุด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ...และอีก 606 คน


Copyright © 2018 KhonKaenLink.info / All rights reserved.