หมายเลข 11นางสาว มัทนียา พิณทอง (มัทจัง)

จำนวน 1,926 โหวต


ปิดโหวต

(ต้องเป็นสมาชิก Facebook , โหวตได้ทุก 3 ชั่วโมง )


อายุ : 24 ปี
สัดส่วน : 33-26-38
ส่วนสูง : 175 เซนติเมตร
ความสามารถพิเศษ : จ.ขอนแก่น
การศึกษา : สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิทยาการจัดการ สาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยพายับ
ผู้จัดส่ง/สนับสนุนโดย : ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน อำเภอเขาสวนกวาง


ผู้ร่วมโหวต 1,926 คน                                                                                                                                                                                                        ...และอีก 1,826 คน


Copyright © 2019 KhonKaenLink.info / All rights reserved.