หมายเลข 12นางสาง จิราพร เทศน้อย (ออย)

จำนวน 175 โหวต


ปิดโหวต

(ต้องเป็นสมาชิก Facebook , โหวตได้ทุก 3 ชั่วโมง )


อายุ : 21 ปี
สัดส่วน : 31-25-35
ส่วนสูง : 170 เซนติเมตร
ความสามารถพิเศษ : จ.ขอนแก่น
การศึกษา : กำลังศึกษาระดับปริญญาตรี ปีที่ 4 คณะครุศาสตร์ สาขาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ
ผู้จัดส่ง/สนับสนุนโดย : เทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์


ผู้ร่วมโหวต 100 คน ล่าสุด                                                                                                                                                                                                        ...และอีก 75 คน


Copyright © 2019 KhonKaenLink.info / All rights reserved.