หมายเลข 15นางสาว กนกพิชญ์ เหลาแพง (บุ๋มบิ๋ม)

จำนวน 53 โหวต


ปิดโหวต

(ต้องเป็นสมาชิก Facebook , โหวตได้ทุก 3 ชั่วโมง )


อายุ : 23 ปี
สัดส่วน : 34-25-37
ส่วนสูง : 170 เซนติเมตร
ความสามารถพิเศษ : จ.ขอนแก่น
การศึกษา : กำลังศึกษาระดับปริญญาตรี ปีที่ 1 คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุมขอนแก่น
ผู้จัดส่ง/สนับสนุนโดย : หจก. ซีบีบี คอนสตรัคชั่น


ผู้ร่วมโหวต 53 คน                                                                                                         


Copyright © 2019 KhonKaenLink.info / All rights reserved.