หมายเลข 2นางสาว อิสริยาภรณ์ ถมยางกูร (อ๋อมแอ๋ม)

จำนวน 212 โหวต


ปิดโหวต

(ต้องเป็นสมาชิก Facebook , โหวตได้ทุก 3 ชั่วโมง )


อายุ : 21 ปี
สัดส่วน : 33-25-35
ส่วนสูง : 173 เซนติเมตร
ความสามารถพิเศษ : จ.อุบลราชธานี
การศึกษา : กำลังศึกษาระดับปริญญาตรี ปีที่ 3 คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาดนตรีไทย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้จัดส่ง/สนับสนุนโดย : เทศบาลตำบลเขาสวนกวาง


ผู้ร่วมโหวต 100 คน ล่าสุด                                                                                                                                                                                                        ...และอีก 112 คน


Copyright © 2019 KhonKaenLink.info / All rights reserved.