หมายเลข 4นางสาว สุนิสา วางาม (เฟิร์น)

จำนวน 1,391 โหวต


ปิดโหวต

(ต้องเป็นสมาชิก Facebook , โหวตได้ทุก 3 ชั่วโมง )


อายุ : 20 ปี
สัดส่วน : 32.5-26-36
ส่วนสูง : 169 เซนติเมตร
ความสามารถพิเศษ : จ.ขอนแก่น
การศึกษา : กำลังศึกษาระดับปริญญาตรี ปีที่ 1 คณะครุศาสตร์อตสาหกรรม สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสือสารสังคม วิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ผู้จัดส่ง/สนับสนุนโดย : หจก. วิทยา 444


ผู้ร่วมโหวต 1,391 คน                                                                                                                                                                                                        ...และอีก 1,291 คน


Copyright © 2019 KhonKaenLink.info / All rights reserved.