หมายเลข 6นางสาว จารวี สุทธิบริบาล (บุรินทร์)

จำนวน 67 โหวต


ปิดโหวต

(ต้องเป็นสมาชิก Facebook , โหวตได้ทุก 3 ชั่วโมง )


อายุ : 22 ปี
สัดส่วน : 33-25-34
ส่วนสูง : 170 เซนติเมตร
ความสามารถพิเศษ : จ.อุดรธานี
การศึกษา : กำลังศึกษาระดับปริญญาตรี ปีที่ 3 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้จัดส่ง/สนับสนุนโดย : องค์การบริหารส่วนตำบล เขาสวนกวาง


ผู้ร่วมโหวต 67 คน                                                                                                                                     


Copyright © 2019 KhonKaenLink.info / All rights reserved.