หมายเลข 7นางสาว อริสรา เติบกายา (อาย)

จำนวน 1,182 โหวต


ปิดโหวต

(ต้องเป็นสมาชิก Facebook , โหวตได้ทุก 3 ชั่วโมง )


อายุ : 18 ปี
สัดส่วน : 32-256-32
ส่วนสูง : 170 เซนติเมตร
ความสามารถพิเศษ : จ.ขอนแก่น
การศึกษา : กำลังศึกษาระดับปริญญาตรี ปีที่ 1 คณะวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น สาขาการจัดการคลัง มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้จัดส่ง/สนับสนุนโดย : ตลาดนัด คลองถม พ.พรเทพ


ผู้ร่วมโหวต 1,182 คน                                                                                                                                                                                                        ...และอีก 1,082 คน


Copyright © 2019 KhonKaenLink.info / All rights reserved.