หมายเลข 8นางสาว สุชัญญา โพคาเทศ (เตย)

จำนวน 305 โหวต


ปิดโหวต

(ต้องเป็นสมาชิก Facebook , โหวตได้ทุก 3 ชั่วโมง )


อายุ : 21 ปี
สัดส่วน : 33-25-35
ส่วนสูง : 172 เซนติเมตร
ความสามารถพิเศษ : จ.ขอนแก่น
การศึกษา : กำลังศึกษาระดับปริญญาตรี ปีที่ 3 คณะวิทยาการจัดการ สาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม
ผู้จัดส่ง/สนับสนุนโดย : องค์การบริหารส่วนตำบล คำม่วง


ผู้ร่วมโหวต 100 คน ล่าสุด                                                                                                                                                                                                        ...และอีก 205 คน


Copyright © 2019 KhonKaenLink.info / All rights reserved.