หมายเลข 9นางสาว พนิดา อุทธามนตรี (นุ้ย)

จำนวน 4,443 โหวต


ปิดโหวต

(ต้องเป็นสมาชิก Facebook , โหวตได้ทุก 3 ชั่วโมง )


อายุ : 23 ปี
สัดส่วน : 33-26-38
ส่วนสูง : 168 เซนติเมตร
ความสามารถพิเศษ : จ.ขอนแก่น
การศึกษา : สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาสาธารณสุขชุมชน มหาวิทยาลัยสารณสุขสิรินธร
ผู้จัดส่ง/สนับสนุนโดย : โรงพยาบาลและสารณสุข อำเภอเขาสวนกวาง


ผู้ร่วมโหวต 4,443 คน                                                                                                                                                                                                        ...และอีก 4,343 คน


Copyright © 2019 KhonKaenLink.info / All rights reserved.