หมายเลข 1น.ส. ปริยชาต ศรีสุธรรม (ยาหยี)

จำนวน 2,277 โหวต
(ต้องเป็นสมาชิก Facebook , โหวตได้ทุก 24 ชั่วโมง )


อายุ : 19 ปี
สัดส่วน : 31-24-34
ส่วนสูง : 164 เซนติเมตร
ภูมิลำเนา : จ.ขอนแก่น
การศึกษา : กำลังศึกษาระดับปริญญาตรี ปี 2 คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาสารสนเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้จัดส่ง/สนับสนุนโดย : (อ.อุบลรัตน์) / บ.แสนสิริ จำกัด (มหาชน)


ผู้ร่วมโหวต 2,277 คน                                                                                                                                                                                                        ...และอีก 2,177 คน


Copyright © 2019 KhonKaenLink.info / All rights reserved.