หมายเลข 10น.ส. ปรียาวรรณ ปริปุรณะ (น้ำฝน)

จำนวน 501 โหวต
(ต้องเป็นสมาชิก Facebook , โหวตได้ทุก 24 ชั่วโมง )


อายุ : 21 ปี
สัดส่วน : 31-24-34
ส่วนสูง : 160 เซนติเมตร
ภูมิลำเนา : จ.มุกดาหาร
การศึกษา : กำลังศึกษาระดับปริญญาตรี ปี 3 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้จัดส่ง/สนับสนุนโดย : บ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน)


ผู้ร่วมโหวต 100 คน ล่าสุด                                                                                                                                                                                                        ...และอีก 401 คน


Copyright © 2019 KhonKaenLink.info / All rights reserved.