หมายเลข 11น.ส. น้ำหวาน เที่ยงตรง (น้ำหวาน)

จำนวน 1,717 โหวต
(ต้องเป็นสมาชิก Facebook , โหวตได้ทุก 24 ชั่วโมง )


อายุ : 24 ปี
สัดส่วน : 33-25-36
ส่วนสูง : 166 เซนติเมตร
ภูมิลำเนา : จ.ขอนแก่น
การศึกษา : สำเร็จศึกษาระดับปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ผู้จัดส่ง/สนับสนุนโดย : (อ.บ้านแฮด) / TFM อุตสาหกรรมแป้งข้าวสาลีไทย บ.อุตสาหกรรมแป้งข้าวสาลีไทย จำกัด


ผู้ร่วมโหวต 1,717 คน                                                                                                                                                                                                        ...และอีก 1,617 คน


Copyright © 2019 KhonKaenLink.info / All rights reserved.