หมายเลข 13น.ส. โซเฟีย พาเตอร์ซัน (โซเฟีย)

จำนวน 1,116 โหวต
(ต้องเป็นสมาชิก Facebook , โหวตได้ทุก 24 ชั่วโมง )


อายุ : 20 ปี
สัดส่วน : 34-25-37
ส่วนสูง : 170 เซนติเมตร
ภูมิลำเนา : จ.ขอนแก่น
การศึกษา : กำลังศึกษาระดับปริญญาตรี ปี 3 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาภาษาตะวันตก มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้จัดส่ง/สนับสนุนโดย : (อ.พระยืน) / บ.ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)


ผู้ร่วมโหวต 1,116 คน                                                                                                                                                                                                        ...และอีก 1,016 คน


Copyright © 2019 KhonKaenLink.info / All rights reserved.