หมายเลข 14น.ส. วิภาดา ทัพภูมี (แอปเปิ้ล)

จำนวน 210 โหวต
(ต้องเป็นสมาชิก Facebook , โหวตได้ทุก 24 ชั่วโมง )


อายุ : 22 ปี
สัดส่วน : 34-25-37
ส่วนสูง : 170 เซนติเมตร
ภูมิลำเนา : จ.มหาสารคาม
การศึกษา : กำลังศึกษาระดับปริญญาตรี ปี 4 คณะบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
ผู้จัดส่ง/สนับสนุนโดย : อ.กระนวน / บ.พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)


ผู้ร่วมโหวต 100 คน ล่าสุด                                                                                                                                                                                                        ...และอีก 110 คน


Copyright © 2019 KhonKaenLink.info / All rights reserved.