หมายเลข 18น.ส. พรทิพา เทียนทิพย์ (นก)

จำนวน 701 โหวต
(ต้องเป็นสมาชิก Facebook , โหวตได้ทุก 24 ชั่วโมง )


อายุ : 23 ปี
สัดส่วน : 33-27-36
ส่วนสูง : 164 เซนติเมตร
ภูมิลำเนา : จ.ขอนแก่น
การศึกษา : สำเร็จศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาชีววิทยา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ผู้จัดส่ง/สนับสนุนโดย : บ.กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)


ผู้ร่วมโหวต 100 คน ล่าสุด                                                                                                                                                                                                        ...และอีก 601 คน


Copyright © 2019 KhonKaenLink.info / All rights reserved.