หมายเลข 19น.ส. ยุวภรณ์ ทรงงาม (ใบเฟิร์น)

จำนวน 1,518 โหวต
(ต้องเป็นสมาชิก Facebook , โหวตได้ทุก 24 ชั่วโมง )


อายุ : 22 ปี
สัดส่วน : 33-25-36
ส่วนสูง : 170 เซนติเมตร
ภูมิลำเนา : จ.ขอนแก่น
การศึกษา : กำลังศึกษาระดับปริญญาตรี ปี 4 คณะนิเทศศาสตร์ สาขาโฆษณาและประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ผู้จัดส่ง/สนับสนุนโดย : (อ.เมืองขอนแก่น) / บ.เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด


ผู้ร่วมโหวต 1,518 คน                                                                                                                                                                                                        ...และอีก 1,418 คน


Copyright © 2019 KhonKaenLink.info / All rights reserved.