หมายเลข 2น.ส. ทิพวรรณ เวียนมานะ (ก้อย)

จำนวน 3,173 โหวต
(ต้องเป็นสมาชิก Facebook , โหวตได้ทุก 24 ชั่วโมง )


อายุ : 24 ปี
สัดส่วน : 34-27-38
ส่วนสูง : 171 เซนติเมตร
ภูมิลำเนา : จ.ขอนแก่น
การศึกษา : กำลังศึกษาระดับปริญญาตรี ปี 6 คณะแพทยศาสตร์ สาขาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้จัดส่ง/สนับสนุนโดย : (อ.พล) / บ.วีน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (เวียนนา)


ผู้ร่วมโหวต 3,173 คน                                                                                                                                                                                                        ...และอีก 3,073 คน


Copyright © 2019 KhonKaenLink.info / All rights reserved.