หมายเลข 21น.ส. พิชย์ฌาณี สีหานาม (ฟ้า)

จำนวน 361 โหวต
(ต้องเป็นสมาชิก Facebook , โหวตได้ทุก 24 ชั่วโมง )


อายุ : 20 ปี
สัดส่วน : 33-26-36
ส่วนสูง : 177 เซนติเมตร
ภูมิลำเนา : จ.ขอนแก่น
การศึกษา : สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วิทยาลัยเทคนิคชุมแพ
ผู้จัดส่ง/สนับสนุนโดย : ธ.พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย


ผู้ร่วมโหวต 100 คน ล่าสุด                                                                                                                                                                                                        ...และอีก 261 คน


Copyright © 2019 KhonKaenLink.info / All rights reserved.