หมายเลข 22น.ส. จันทร์ฉาย จันทเขต (ปอไหม)

จำนวน 407 โหวต
(ต้องเป็นสมาชิก Facebook , โหวตได้ทุก 24 ชั่วโมง )


อายุ : 17 ปี
สัดส่วน : 33-26-38
ส่วนสูง : 170 เซนติเมตร
ภูมิลำเนา : จ.ขอนแก่น
การศึกษา : กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ชั้น ม.6 สายวิทย์-คณิต โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
ผู้จัดส่ง/สนับสนุนโดย : บ.ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)


ผู้ร่วมโหวต 100 คน ล่าสุด                                                                                                                                                                                                        ...และอีก 307 คน


Copyright © 2019 KhonKaenLink.info / All rights reserved.