หมายเลข 23น.ส. ภัสสวลี สีอร่ามรุ่งเรือง (ข้าวหอม)

จำนวน 1,282 โหวต
(ต้องเป็นสมาชิก Facebook , โหวตได้ทุก 24 ชั่วโมง )


อายุ : 22 ปี
สัดส่วน : 33-25-37
ส่วนสูง : 179 เซนติเมตร
ภูมิลำเนา : จ.ขอนแก่น
การศึกษา : สำเร็จศึกษาระดับปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้จัดส่ง/สนับสนุนโดย : (อ.น้ำพอง) / ธ.ไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน)


ผู้ร่วมโหวต 1,282 คน                                                                                                                                                                                                        ...และอีก 1,182 คน


Copyright © 2019 KhonKaenLink.info / All rights reserved.