หมายเลข 24น.ส. ปิยธิดา มิตตัสสา (หญิง)

จำนวน 2,300 โหวต
(ต้องเป็นสมาชิก Facebook , โหวตได้ทุก 24 ชั่วโมง )


อายุ : 19 ปี
สัดส่วน : 34-24-37
ส่วนสูง : 170 เซนติเมตร
ภูมิลำเนา : จ.อุดรธานี
การศึกษา : กำลังศึกษาระดับปริญญาตรี ปี 2 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
ผู้จัดส่ง/สนับสนุนโดย : (อ.ซำสูง) บริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)


ผู้ร่วมโหวต 2,300 คน                                                                                                                                                                                                        ...และอีก 2,200 คน


Copyright © 2019 KhonKaenLink.info / All rights reserved.