หมายเลข 26น.ส. พิรุณรักษ์ จันทร์ธเนตร (มิ้นท์)

จำนวน 546 โหวต
(ต้องเป็นสมาชิก Facebook , โหวตได้ทุก 24 ชั่วโมง )


อายุ : 22 ปี
สัดส่วน : 35-27-37
ส่วนสูง : 176 เซนติเมตร
ภูมิลำเนา : จ.ขอนแก่น
การศึกษา : กำลังศึกษาระดับปริญญาตรี ปี 1 คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
ผู้จัดส่ง/สนับสนุนโดย : (อ.มัญจาคีรี) / บ.ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน)


ผู้ร่วมโหวต 100 คน ล่าสุด                                                                                                                                                                                                        ...และอีก 446 คน


Copyright © 2019 KhonKaenLink.info / All rights reserved.