หมายเลข 27น.ส. ฟาริดา รุทเทวิน (แพม)

จำนวน 1,372 โหวต
(ต้องเป็นสมาชิก Facebook , โหวตได้ทุก 24 ชั่วโมง )


อายุ : 21 ปี
สัดส่วน : 31-24-36
ส่วนสูง : 170 เซนติเมตร
ภูมิลำเนา : จ.กาฬสินธุ์
การศึกษา : กำลังศึกษาระดับปริญญาตรี ปี 4 คณะศึกษาศาสตร์ สาขาสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้จัดส่ง/สนับสนุนโดย : (อ.พล) / บ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)


ผู้ร่วมโหวต 1,372 คน                                                                                                                                                                                                        ...และอีก 1,272 คน


Copyright © 2019 KhonKaenLink.info / All rights reserved.