หมายเลข 28น.ส. ชนาพร จงสวัสดิ์ (กิ่ง)

จำนวน 1,433 โหวต
(ต้องเป็นสมาชิก Facebook , โหวตได้ทุก 24 ชั่วโมง )


อายุ : 22 ปี
สัดส่วน : 31-25-35
ส่วนสูง : 163 เซนติเมตร
ภูมิลำเนา : จ.ขอนแก่น
การศึกษา : กำลังศึกษาระดับปริญญาตรี ปี 4 คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ผู้จัดส่ง/สนับสนุนโดย : (อ.ภูผาม่าน) / บริษัท ซีพีแรม จากัด


ผู้ร่วมโหวต 1,433 คน                                                                                                                                                                                                        ...และอีก 1,333 คน


Copyright © 2019 KhonKaenLink.info / All rights reserved.