หมายเลข 3น.ส. จิราพร เทศน้อย (ออย)

จำนวน 369 โหวต
(ต้องเป็นสมาชิก Facebook , โหวตได้ทุก 24 ชั่วโมง )


อายุ : 22 ปี
สัดส่วน : 32-25-34
ส่วนสูง : 168 เซนติเมตร
ภูมิลำเนา : จ.ขอนแก่น
การศึกษา : กำลังศึกษาระดับปริญญาตรี ปี 5 คณะครุศาสตร์ สาขาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
ผู้จัดส่ง/สนับสนุนโดย : เลค นครา ขอนแก่น / บ.เอส พาร์ค กรุ๊ป จำกัด


ผู้ร่วมโหวต 100 คน ล่าสุด                                                                                                                                                                                                        ...และอีก 269 คน


Copyright © 2019 KhonKaenLink.info / All rights reserved.