หมายเลข 30น.ส. มัณฑิตา ขันมัง (หนึ่ง)

จำนวน 1,877 โหวต
(ต้องเป็นสมาชิก Facebook , โหวตได้ทุก 24 ชั่วโมง )


อายุ : 24 ปี
สัดส่วน : 34-27-36
ส่วนสูง : 166 เซนติเมตร
ภูมิลำเนา : จ.ขอนแก่น
การศึกษา : สำเร็จศึกษาระดับปริญญาตรี/อาชีพนักกายภาพบำบัด รพ.บ้านฝาง คณะกายภาพบำบัด สาขากายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
ผู้จัดส่ง/สนับสนุนโดย : (อ.บ้านฝาง) / บริษัท ช.ทวี จำกัด (มหาชน)


ผู้ร่วมโหวต 1,877 คน                                                                                                                                                                                                        ...และอีก 1,777 คน


Copyright © 2019 KhonKaenLink.info / All rights reserved.