หมายเลข 31น.ส. ณภษร ปั้นพานิช (น้ำตาล)

จำนวน 334 โหวต
(ต้องเป็นสมาชิก Facebook , โหวตได้ทุก 24 ชั่วโมง )


อายุ : 19 ปี
สัดส่วน : 32-26-38
ส่วนสูง : 164 เซนติเมตร
ภูมิลำเนา : จ.ขอนแก่น
การศึกษา : กำลังศึกษาระดับปริญญาตรี ปี 1 คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาศิลปการแสดง มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้จัดส่ง/สนับสนุนโดย : (อ.สีชมพู) / Big C บ.บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)


ผู้ร่วมโหวต 100 คน ล่าสุด                                                                                                                                                                                                        ...และอีก 234 คน


Copyright © 2019 KhonKaenLink.info / All rights reserved.