หมายเลข 33น.ส. กาญจนา เชื้อไพบูลย์ (เฟรม)

จำนวน 1,030 โหวต
(ต้องเป็นสมาชิก Facebook , โหวตได้ทุก 24 ชั่วโมง )


อายุ : 22 ปี
สัดส่วน : 35-27-37
ส่วนสูง : 169 เซนติเมตร
ภูมิลำเนา : จ.ชัยภูมิ
การศึกษา : กำลังศึกษาระดับปริญญาตรี ปี 4 คณะวิทยาลัยนานาชาติ สาขาการจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ผู้จัดส่ง/สนับสนุนโดย : บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด


ผู้ร่วมโหวต 1,030 คน                                                                                                                                                                                                        ...และอีก 930 คน


Copyright © 2019 KhonKaenLink.info / All rights reserved.