หมายเลข 34น.ส. ศิริพร เกษมสุข (โบว์)

จำนวน 555 โหวต
(ต้องเป็นสมาชิก Facebook , โหวตได้ทุก 24 ชั่วโมง )


อายุ : 24 ปี
สัดส่วน : 33-27-38
ส่วนสูง : 172 เซนติเมตร
ภูมิลำเนา : จ.ขอนแก่น
การศึกษา : สำเร็จศึกษาระดับปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น
ผู้จัดส่ง/สนับสนุนโดย : บริษัท ซี.เค.ฟู้ดส์ ร้อยเอ็ด จำกัด


ผู้ร่วมโหวต 100 คน ล่าสุด                                                                                                                                                                                                        ...และอีก 455 คน


Copyright © 2019 KhonKaenLink.info / All rights reserved.