หมายเลข 35น.ส. กุลวดี ภูครองตา (เจน)

จำนวน 176 โหวต
(ต้องเป็นสมาชิก Facebook , โหวตได้ทุก 24 ชั่วโมง )


อายุ : 21 ปี
สัดส่วน : 35-28-38
ส่วนสูง : 163 เซนติเมตร
ภูมิลำเนา : จ.ขอนแก่น
การศึกษา : กำลังศึกษาระดับปริญญาตรี ปี 1 คณะครุสาสตร์อุตสาหกรรม สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
ผู้จัดส่ง/สนับสนุนโดย : บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด


ผู้ร่วมโหวต 100 คน ล่าสุด                                                                                                                                                                                                        ...และอีก 76 คน


Copyright © 2019 KhonKaenLink.info / All rights reserved.