หมายเลข 36น.ส. สุนิสา วางาม (ใบเฟิร์น)

จำนวน 835 โหวต
(ต้องเป็นสมาชิก Facebook , โหวตได้ทุก 24 ชั่วโมง )


อายุ : 20 ปี
สัดส่วน : 31-24-34
ส่วนสูง : 164 เซนติเมตร
ภูมิลำเนา : จ.ขอนแก่น
การศึกษา : กำลังศึกษาระดับปริญญาตรี ปี 2 คณะครุศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
ผู้จัดส่ง/สนับสนุนโดย : บ.ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)


ผู้ร่วมโหวต 100 คน ล่าสุด                                                                                                                                                                                                        ...และอีก 735 คน


Copyright © 2019 KhonKaenLink.info / All rights reserved.