หมายเลข 38น.ส. มัสยา เกษนาค (มัดหมี่)

จำนวน 388 โหวต
(ต้องเป็นสมาชิก Facebook , โหวตได้ทุก 24 ชั่วโมง )


อายุ : 18 ปี
สัดส่วน : 33-27-37
ส่วนสูง : 168 เซนติเมตร
ภูมิลำเนา : จ.ขอนแก่น
การศึกษา : กำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปี 3 คณะคหกรรมโรงแรม สาขาการโรงแรมและบริการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น
ผู้จัดส่ง/สนับสนุนโดย : (อ.หนองนาคำ) / บ.สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)


ผู้ร่วมโหวต 100 คน ล่าสุด                                                                                                                                                                                                        ...และอีก 288 คน


Copyright © 2019 KhonKaenLink.info / All rights reserved.