หมายเลข 39น.ส. แคทลียา ชูสกุล (ไข่มุก)

จำนวน 460 โหวต
(ต้องเป็นสมาชิก Facebook , โหวตได้ทุก 24 ชั่วโมง )


อายุ : 23 ปี
สัดส่วน : 33-26-38
ส่วนสูง : 168 เซนติเมตร
ภูมิลำเนา : จ.ขอนแก่น
การศึกษา : กำลังศึกษาระดับปริญญาตรี ปี 4 คณะวิทยาลัยนานาชาติ สาขากิจการระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้จัดส่ง/สนับสนุนโดย : (อ.แวงใหญ่) / คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)


ผู้ร่วมโหวต 100 คน ล่าสุด                                                                                                                                                                                                        ...และอีก 360 คน


Copyright © 2019 KhonKaenLink.info / All rights reserved.