หมายเลข 5น.ส. พลอยลดา มาตยาคุณ (พลอย)

จำนวน 1,200 โหวต
(ต้องเป็นสมาชิก Facebook , โหวตได้ทุก 24 ชั่วโมง )


อายุ : 19 ปี
สัดส่วน : 33-26-36
ส่วนสูง : 173 เซนติเมตร
ภูมิลำเนา : จ.นครราชสีมา
การศึกษา : กำลังศึกษาระดับปริญญาตรี ปี 2 คณะมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ สาขาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้จัดส่ง/สนับสนุนโดย : (อ.ภูเวียง) / ธนาคารออมสิน


ผู้ร่วมโหวต 1,200 คน                                                                                                                                                                                                        ...และอีก 1,100 คน


Copyright © 2019 KhonKaenLink.info / All rights reserved.