หมายเลข 6น.ส. พาเมล่า อัสสิแรลลี่ (แพม)

จำนวน 7,888 โหวต
(ต้องเป็นสมาชิก Facebook , โหวตได้ทุก 24 ชั่วโมง )


อายุ : 20 ปี
สัดส่วน : 31-25-36
ส่วนสูง : 171 เซนติเมตร
ภูมิลำเนา : จ.บุรีรัมย์
การศึกษา : กำลังศึกษาระดับปริญญาตรี ปี 1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาภาษาตะวันออก มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้จัดส่ง/สนับสนุนโดย : (อ.บ้านไผ่) / บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)


ผู้ร่วมโหวต 7,888 คน                                                                                                                                                                                                        ...และอีก 7,788 คน


Copyright © 2019 KhonKaenLink.info / All rights reserved.