หมายเลข 7น.ส. กวินธิดา จันทร์ศรี (เฟย์ย่า)

จำนวน 585 โหวต
(ต้องเป็นสมาชิก Facebook , โหวตได้ทุก 24 ชั่วโมง )


อายุ : 22 ปี
สัดส่วน : 33-24-36
ส่วนสูง : 171 เซนติเมตร
ภูมิลำเนา : จ.เชียงใหม่
การศึกษา : กำลังศึกษาระดับปริญญาตรี ปี 1 คณะนิเทศศาสตร์ สาขาสื่อสารการแสดง มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น
ผู้จัดส่ง/สนับสนุนโดย : (อ.เวียงเก่า) / Sea Wealth Frozen Food Co.,Ltd.


ผู้ร่วมโหวต 100 คน ล่าสุด                                                                                                                                                                                                        ...และอีก 485 คน


Copyright © 2019 KhonKaenLink.info / All rights reserved.