หมายเลข 8น.ส. ณัฐชา ลีล้าน (ฟ้า)

จำนวน 1,024 โหวต
(ต้องเป็นสมาชิก Facebook , โหวตได้ทุก 24 ชั่วโมง )


อายุ : 19 ปี
สัดส่วน : 32-24-36
ส่วนสูง : 170 เซนติเมตร
ภูมิลำเนา : จ.ชัยภูมิ
การศึกษา : กำลังศึกษาระดับปริญญาตรี ปี 1 คณะวิทยาการจัดการ สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ผู้จัดส่ง/สนับสนุนโดย : กำแพงเพชรวิวัฒน์ บ.กำแพงเพชรวิวัฒน์ก่อสร้าง จำกัด


ผู้ร่วมโหวต 1,024 คน                                                                                                                                                                                                        ...และอีก 924 คน


Copyright © 2019 KhonKaenLink.info / All rights reserved.