หมายเลข 1น.ส. สุภัสสรา สุปัญญา (ซาร่า)

จำนวน 534 โหวต


ปิดโหวต

(ต้องเป็นสมาชิก Facebook , โหวตได้ทุก 24 ชั่วโมง )


อายุ : 20 ปี
สัดส่วน : 33-24-35.5
ส่วนสูง : 175 เซนติเมตร
ความสามารถพิเศษ : รำไทย
การศึกษา : กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 คณะ พยาบาลศาสตร์ สาขา พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้จัดส่ง/สนับสนุนโดย : บริษัท นิสสัน เคเคที ขอนแก่น


ผู้ร่วมโหวต 100 คน ล่าสุด                                                                                                                                                                                                        ... ดูทั้งหมด


Copyright © 2024 KhonKaenLink.info / All rights reserved.