หมายเลข 10น.ส. สุนิสา วางาม (ใบเฟิร์น)

จำนวน 170 โหวต


ปิดโหวต

(ต้องเป็นสมาชิก Facebook , โหวตได้ทุก 24 ชั่วโมง )


อายุ : 20 ปี
สัดส่วน : 30-24-34
ส่วนสูง : 164 เซนติเมตร
ความสามารถพิเศษ : รำบวงสรวง
การศึกษา : กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 คณะ ครุศาสตร์ สาขา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
ผู้จัดส่ง/สนับสนุนโดย : บ. ผักหวาน ฟู้ดส์ จำกัด (น้ำปลาร้าคำแซ่บ)


ผู้ร่วมโหวต 100 คน ล่าสุด                                                                                                                                                                                                        ... ดูทั้งหมด


Copyright © 2024 KhonKaenLink.info / All rights reserved.