หมายเลข 19น.ส. อารียา เคนใบ (แบม)

จำนวน 3,963 โหวต


ปิดโหวต

(ต้องเป็นสมาชิก Facebook , โหวตได้ทุก 24 ชั่วโมง )


อายุ : 20 ปี
สัดส่วน : 33-24-35
ส่วนสูง : 166 เซนติเมตร
ความสามารถพิเศษ : รำไทย ประชาสัมพันธ์
การศึกษา : กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 คณะ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน สาขา โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น
ผู้จัดส่ง/สนับสนุนโดย : กรอ.บ้านไผ่ ภาคธุรกิจ


ผู้ร่วมโหวต 100 คน ล่าสุด                                                                                                                                                                                                        ... ดูทั้งหมด


Copyright © 2024 KhonKaenLink.info / All rights reserved.