หมายเลข 4น.ส. ธนาภรณ์ ภูชื่นแสง (ปอไหม)

จำนวน 2,856 โหวต


ปิดโหวต

(ต้องเป็นสมาชิก Facebook , โหวตได้ทุก 24 ชั่วโมง )


อายุ : 19 ปี
สัดส่วน : 36-25-36
ส่วนสูง : 175 เซนติเมตร
ความสามารถพิเศษ : รำไทย
การศึกษา : กำลังศึกษาในระดับ ปวส. ชั้นปีที่ 1 คณะ สาขา การโรงแรมและบริการ วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์
ผู้จัดส่ง/สนับสนุนโดย : บริษัท ภัทรพรพล จำกัด


ผู้ร่วมโหวต 100 คน ล่าสุด                                                                                                                                                                                                        ... ดูทั้งหมด


Copyright © 2024 KhonKaenLink.info / All rights reserved.