หมายเลข 6น.ส. ศิริกุล ประยูรศิริ (สิริ)

จำนวน 277 โหวต


ปิดโหวต

(ต้องเป็นสมาชิก Facebook , โหวตได้ทุก 24 ชั่วโมง )


อายุ : 20 ปี
สัดส่วน : 32-23-37
ส่วนสูง : 175 เซนติเมตร
ความสามารถพิเศษ : รำไทย ร้องเพลง เดินแบบ พิธีกร
การศึกษา : กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยนานาชาติ สาขา การตลาดระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้จัดส่ง/สนับสนุนโดย : หจก.ณรงค์ช่างยนต์ หจก.เพชรเงินทองการโยธา


ผู้ร่วมโหวต 100 คน ล่าสุด                                                                                                                                                                                                        ... ดูทั้งหมด


Copyright © 2023 KhonKaenLink.info / All rights reserved.